Portal
 
Ośrodek
Sportu
Biblioteka Publiczna
T. Przyjaciół Radzymina
PZW 19 Radzymin
PZŁ - Koło
Przepiórka
OSP Gm.
Radzymin
UMiG
Radzymin
Powiat Wołomiński
 
 
 
napisz do RPInfo.pl
zapraszamy na nową stronę
 
 
DODAJ DO ULUBIONYCH   - 989602 odwiedzin
:)
Informacje - AKTUALNOŚCI     « WSZYSTKIE
REGULAMIN ROKiS
§ 1. Radzymiński Ośrodek Kultury i Sportu (ROKiS) jest zarządcą hali sportowej będącej własnością Gminy Radzymin.

§ 2. Przebywający na terenie ROKiS mają obowiązek przestrzegania porządku i czystości.

§ 3. Z obiektu i sprzętu sportowo-rekreacyjnego korzystać mogą szkoły, organizacje, zakłady pracy i osoby prawne po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i warunków płatności z dyrektorem ROKiS.

§ 4. Na terenie ROKiS obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, picia alkoholu i używania środków odurzających. Osoby pod wpływem alkoholu mają całkowity zakaz wchodzenia na obiekt.

§ 5. Uczestnicy zajęć sportowych obowiązani są do posiadania stroju sportowego, w tym obuwia na jasnej podeszwie. Natomiast na salę gimnastyczną znajdującą się na I piętrze można wejść tylko boso, w skarpetkach lub obuwiu gimnastycznym (baletki).

§ 6. Grupy młodzieżowe mogą przebywać na hali tylko pod opieką prowadzącego zajęcia, który odpowiada za przebieg zajęć i bezpieczeństwo ćwiczących.

§ 7. Szatnia dla ćwiczących grup jest udostępniana na 10 minut przed planowaną godziną rozpoczęcia zajęć.Grupa musi opuścić szatnię w ciągu 15 minut po zakończeniu zajęć.

§ 8. Wszyscy korzystający z obiektów i sprzętu zobowiązani są do używania go zgodnie z przeznaczeniem oraz do stosowania się do poleceń i wskazówek dyrektora i obsługi obiektu.

§ 9. Klucze do szatni oraz sprzęt sportowy wydawane są pod zastaw dokumentu tożsamości.

§ 10. Do obsługi wszelkich urządzeń pracujących na obiekcie i do wydawania sprzętu sportowego upoważnieni są wyłącznie pracownicy obsługi ROKiS.

§ 11. Osoby, które zniszczą lub uszkodzą wyposażenie obiektu lub sprzęt sportowy zobowiązane są do jego naprawy lub odkupienia. Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiada opiekun grupy oraz rodzice.

§ 12. Osoby korzystające z obiektów i parkingu wokół obiektu po nabyciu biletu wstępu, zobowiązani są do przechowywania go podczas całego pobytu w celu ewentualnej kontroli.

§ 13. Na terenie Radzymińskiej Hali Sportowej obowiązuje zakaz poruszania się na rowerach, łyżworolkach, wrotkach i innym podobnym sprzęcie jak również zakaz wnoszenia i wprowadzania ww. sprzętu na teren obiektu.

§ 14. ROKiS nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez nadzoru.

§ 15. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.Dyrektor ROKiS
Mirosław Jusiński